• Bán 11.000m2 đất CLN mặt tiền đường phường Khánh Bình Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 11.000m2 đất CLN mặt tiền đường phường Khánh Bình Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 11.000m2 đất CLN mặt tiền đường phường Khánh Bình Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 11.000m2 đất CLN mặt tiền đường phường Khánh Bình Tân Uyên, Bình Dương