• Bán 13.500m2 đất xây xưởng đã chuyển đổi SKC ở Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 13.500m2 đất xây xưởng đã chuyển đổi SKC ở Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 13.500m2 đất xây xưởng đã chuyển đổi SKC ở Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương