• Bán 15.000m2 đất và 8.000m2 xưởng tại phường Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Bán 15.000m2 đất và 8.000m2 xưởng tại phường Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Bán 15.000m2 đất và 8.000m2 xưởng tại phường Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Bán 15.000m2 đất và 8.000m2 xưởng tại phường Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai