• Bán 16ha đất xây xưởng tại xã Lai Hưng huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
  • Bán 16ha đất xây xưởng tại xã Lai Hưng huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
  • Bán 16ha đất xây xưởng tại xã Lai Hưng huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
  • Bán 16ha đất xây xưởng tại xã Lai Hưng huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
  • Bán 16ha đất xây xưởng tại xã Lai Hưng huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương