• Bán 18.000m2 đất xây xưởng phường Khánh Bình,Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 18.000m2 đất xây xưởng phường Khánh Bình,Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 18.000m2 đất xây xưởng phường Khánh Bình,Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 18.000m2 đất xây xưởng phường Khánh Bình,Tân Uyên, Bình Dương