• Bán 2 xưởng khuôn viên 15.582m2 ở cụm công nghiệp Tam Phước Đồng Nai
  • Bán 2 xưởng khuôn viên 15.582m2 ở cụm công nghiệp Tam Phước Đồng Nai
  • Bán 2 xưởng khuôn viên 15.582m2 ở cụm công nghiệp Tam Phước Đồng Nai
  • Bán 2 xưởng khuôn viên 15.582m2 ở cụm công nghiệp Tam Phước Đồng Nai