• Bán 41.800m2 đất trống trong KCN Minh Hưng 3 đường QL13, Chơn Thành, Bình Phước
  • Bán 41.800m2 đất trống trong KCN Minh Hưng 3 đường QL13, Chơn Thành, Bình Phước
  • Bán 41.800m2 đất trống trong KCN Minh Hưng 3 đường QL13, Chơn Thành, Bình Phước
  • Bán 41.800m2 đất trống trong KCN Minh Hưng 3 đường QL13, Chơn Thành, Bình Phước
  • Bán 41.800m2 đất trống trong KCN Minh Hưng 3 đường QL13, Chơn Thành, Bình Phước