• Bán 50.000m2 đất xây xưởng xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 50.000m2 đất xây xưởng xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 50.000m2 đất xây xưởng xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 50.000m2 đất xây xưởng xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương