• Bán/cho thuê xưởng KV 15.000m2 trong KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương
  • Bán/cho thuê xưởng KV 15.000m2 trong KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương
  • Bán/cho thuê xưởng KV 15.000m2 trong KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương
  • Bán/cho thuê xưởng KV 15.000m2 trong KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương
  • Bán/cho thuê xưởng KV 15.000m2 trong KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương