• Bán/cho thuê xưởng KV 3.258m2 ở thị trấn Dầu Tiếng, BD, 20 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng KV 3.258m2 ở thị trấn Dầu Tiếng, BD, 20 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng KV 3.258m2 ở thị trấn Dầu Tiếng, BD, 20 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng KV 3.258m2 ở thị trấn Dầu Tiếng, BD, 20 tỷ