• Bán (cho thuê) xưởng sản xuất bao bì khuôn viên 8.000m2 trong KCN Đồng An, BD
  • Bán (cho thuê) xưởng sản xuất bao bì khuôn viên 8.000m2 trong KCN Đồng An, BD