• Bán đất có xưởng 8.733m2 ở Tân Thành, Bắc Tân Uyên, BD, 17 tỷ
  • Bán đất có xưởng 8.733m2 ở Tân Thành, Bắc Tân Uyên, BD, 17 tỷ
  • Bán đất có xưởng 8.733m2 ở Tân Thành, Bắc Tân Uyên, BD, 17 tỷ
  • Bán đất có xưởng 8.733m2 ở Tân Thành, Bắc Tân Uyên, BD, 17 tỷ
  • Bán đất có xưởng 8.733m2 ở Tân Thành, Bắc Tân Uyên, BD, 17 tỷ