• Bán đất mặt tiền cảng Cái Mép xã Thị Vải huyện Tân Thành, tỉnh BRVT 
  • Bán đất mặt tiền cảng Cái Mép xã Thị Vải huyện Tân Thành, tỉnh BRVT