• Bán đất rộng 22.000m2 ở Phước Hòa, Phú Giáo, BD, giá 23 tỷ/ha
  • Bán đất rộng 22.000m2 ở Phước Hòa, Phú Giáo, BD, giá 23 tỷ/ha
  • Bán đất rộng 22.000m2 ở Phước Hòa, Phú Giáo, BD, giá 23 tỷ/ha