• Bán đất trống 50.395m2 ở chân cầu Mỏ Nhát, cạnh KCN Phú Mỹ, BRVT, 25 tỷ
  • Bán đất trống 50.395m2 ở chân cầu Mỏ Nhát, cạnh KCN Phú Mỹ, BRVT, 25 tỷ
  • Bán đất trống 50.395m2 ở chân cầu Mỏ Nhát, cạnh KCN Phú Mỹ, BRVT, 25 tỷ
  • Bán đất trống 50.395m2 ở chân cầu Mỏ Nhát, cạnh KCN Phú Mỹ, BRVT, 25 tỷ