• Bán đất trồng cây lâu năm 12.364m2 ở phường Chánh Phú Hòa Bến Cát
  • Bán đất trồng cây lâu năm 12.364m2 ở phường Chánh Phú Hòa Bến Cát
  • Bán đất trồng cây lâu năm 12.364m2 ở phường Chánh Phú Hòa Bến Cát