• Bán đất trồng cây lâu năm 130.000m2 gần cổng Xanh xã Phước Hòa Phú Giáo
  • Bán đất trồng cây lâu năm 130.000m2 gần cổng Xanh xã Phước Hòa Phú Giáo
  • Bán đất trồng cây lâu năm 130.000m2 gần cổng Xanh xã Phước Hòa Phú Giáo
  • Bán đất trồng cây lâu năm 130.000m2 gần cổng Xanh xã Phước Hòa Phú Giáo