• Bán đất trồng cây lâu năm 31.000m2 ở xã Tân Định Bắc Tân Uyên