• Bán đất trồng cây lâu năm 9.598m2 ở Tân Định, Bắc Tân Uyên, 14.5 tỷ
  • Bán đất trồng cây lâu năm 9.598m2 ở Tân Định, Bắc Tân Uyên, 14.5 tỷ