• Bán đất trồng cây lâu năm CLN rộng 28.000m2 ở xã Đất Quốc Bắc Tân Uyên
  • Bán đất trồng cây lâu năm CLN rộng 28.000m2 ở xã Đất Quốc Bắc Tân Uyên
  • Bán đất trồng cây lâu năm CLN rộng 28.000m2 ở xã Đất Quốc Bắc Tân Uyên
  • Bán đất trồng cây lâu năm CLN rộng 28.000m2 ở xã Đất Quốc Bắc Tân Uyên