• Bán đất trống trong KCN Mỹ Phước 4 thị xã Bến Cát rộng 80.000m2
  • Bán đất trống trong KCN Mỹ Phước 4 thị xã Bến Cát rộng 80.000m2
  • Bán đất trống trong KCN Mỹ Phước 4 thị xã Bến Cát rộng 80.000m2
  • Bán đất trống trong KCN Mỹ Phước 4 thị xã Bến Cát rộng 80.000m2