• Bán đất và xưởng 17.706m2 đường DT 746, Tân Phước Khánh, Tân Uyên
  • Bán đất và xưởng 17.706m2 đường DT 746, Tân Phước Khánh, Tân Uyên
  • Bán đất và xưởng 17.706m2 đường DT 746, Tân Phước Khánh, Tân Uyên
  • Bán đất và xưởng 17.706m2 đường DT 746, Tân Phước Khánh, Tân Uyên