• Bán đất và xưởng khuôn viên 50.000m2 trong KCN VSIP 2 mở rộng Tân Uyên
  • Bán đất và xưởng khuôn viên 50.000m2 trong KCN VSIP 2 mở rộng Tân Uyên
  • Bán đất và xưởng khuôn viên 50.000m2 trong KCN VSIP 2 mở rộng Tân Uyên
  • Bán đất và xưởng khuôn viên 50.000m2 trong KCN VSIP 2 mở rộng Tân Uyên