• Bán đất và xưởng mới khuôn viên 10.017m2 trong KCN Châu Đức, BRVT
  • Bán đất và xưởng mới khuôn viên 10.017m2 trong KCN Châu Đức, BRVT
  • Bán đất và xưởng mới khuôn viên 10.017m2 trong KCN Châu Đức, BRVT