• Bán đất và xưởng sản xuất phế liệu 2.700m2 gần cầu Khánh Vân, BD, 45 tỷ
  • Bán đất và xưởng sản xuất phế liệu 2.700m2 gần cầu Khánh Vân, BD, 45 tỷ
  • Bán đất và xưởng sản xuất phế liệu 2.700m2 gần cầu Khánh Vân, BD, 45 tỷ