• Bán đất xây dựng nhà xưởng trong KCN Nhơn Trạch Đồng Nai diện tích 15.000m2
  • Bán đất xây dựng nhà xưởng trong KCN Nhơn Trạch Đồng Nai diện tích 15.000m2
  • Bán đất xây dựng nhà xưởng trong KCN Nhơn Trạch Đồng Nai diện tích 15.000m2
  • Bán đất xây dựng nhà xưởng trong KCN Nhơn Trạch Đồng Nai diện tích 15.000m2