• Bán hoặc cho thuê 3 xưởng ở khu phố Ông Đông phường Tân Hiệp Tân Uyên
  • Bán hoặc cho thuê 3 xưởng ở khu phố Ông Đông phường Tân Hiệp Tân Uyên
  • Bán hoặc cho thuê 3 xưởng ở khu phố Ông Đông phường Tân Hiệp Tân Uyên
  • Bán hoặc cho thuê 3 xưởng ở khu phố Ông Đông phường Tân Hiệp Tân Uyên