• Bán hoặc cho thuê đất trống 10.814m2 ở đường MPTV, Bình Thắng, Dĩ An
  • Bán hoặc cho thuê đất trống 10.814m2 ở đường MPTV, Bình Thắng, Dĩ An
  • Bán hoặc cho thuê đất trống 10.814m2 ở đường MPTV, Bình Thắng, Dĩ An
  • Bán hoặc cho thuê đất trống 10.814m2 ở đường MPTV, Bình Thắng, Dĩ An