• Bán hoặc cho thuê đất xưởng gạch 60.000m2 ở Tân Mỹ Tân Uyên Bình Dương
  • Bán hoặc cho thuê đất xưởng gạch 60.000m2 ở Tân Mỹ Tân Uyên Bình Dương
  • Bán hoặc cho thuê đất xưởng gạch 60.000m2 ở Tân Mỹ Tân Uyên Bình Dương
  • Bán hoặc cho thuê đất xưởng gạch 60.000m2 ở Tân Mỹ Tân Uyên Bình Dương