• Bán hoặc cho thuê xưởng khu vực Chánh Phú Hòa thị xã Bến Cát, 5.000m2
  • Bán hoặc cho thuê xưởng khu vực Chánh Phú Hòa thị xã Bến Cát, 5.000m2
  • Bán hoặc cho thuê xưởng khu vực Chánh Phú Hòa thị xã Bến Cát, 5.000m2
  • Bán hoặc cho thuê xưởng khu vực Chánh Phú Hòa thị xã Bến Cát, 5.000m2