• Bán hoặc cho thuê xưởng khu vực Tân Bình huyện Bắc Tân Uyên, 6.000m2
  • Bán hoặc cho thuê xưởng khu vực Tân Bình huyện Bắc Tân Uyên, 6.000m2
  • Bán hoặc cho thuê xưởng khu vực Tân Bình huyện Bắc Tân Uyên, 6.000m2
  • Bán hoặc cho thuê xưởng khu vực Tân Bình huyện Bắc Tân Uyên, 6.000m2