• Bán hoặc cho thuê xưởng khuôn viên 16.000m2 ở An Linh, Phú Giáo, BD
  • Bán hoặc cho thuê xưởng khuôn viên 16.000m2 ở An Linh, Phú Giáo, BD
  • Bán hoặc cho thuê xưởng khuôn viên 16.000m2 ở An Linh, Phú Giáo, BD
  • Bán hoặc cho thuê xưởng khuôn viên 16.000m2 ở An Linh, Phú Giáo, BD