• Bán hoặc cho thuê xưởng khuôn viên 6.000m2 trong KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Bán hoặc cho thuê xưởng khuôn viên 6.000m2 trong KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Bán hoặc cho thuê xưởng khuôn viên 6.000m2 trong KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Bán hoặc cho thuê xưởng khuôn viên 6.000m2 trong KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai