• Bán hoặc cho thuê xưởng mới diện tích 2.700m2 xã Bình Mỹ Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán hoặc cho thuê xưởng mới diện tích 2.700m2 xã Bình Mỹ Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán hoặc cho thuê xưởng mới diện tích 2.700m2 xã Bình Mỹ Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán hoặc cho thuê xưởng mới diện tích 2.700m2 xã Bình Mỹ Tân Uyên, Bình Dương