• Bán hoặc cho thuê xưởng sản xuất may mặc ở phường Phú Hòa Thủ Dầu Một
  • Bán hoặc cho thuê xưởng sản xuất may mặc ở phường Phú Hòa Thủ Dầu Một
  • Bán hoặc cho thuê xưởng sản xuất may mặc ở phường Phú Hòa Thủ Dầu Một
  • Bán hoặc cho thuê xưởng sản xuất may mặc ở phường Phú Hòa Thủ Dầu Một