• Bán hoặc cho thuê xưởng sản xuất nhựa 1.000m2 trong KCN Tân Đông Hiệp B, BD
  • Bán hoặc cho thuê xưởng sản xuất nhựa 1.000m2 trong KCN Tân Đông Hiệp B, BD
  • Bán hoặc cho thuê xưởng sản xuất nhựa 1.000m2 trong KCN Tân Đông Hiệp B, BD