• Bán hoặc cho thuê xưởng trong KCN VSIP 1 huyện Thuận An Bình Dương diện tích 9.500m2
  • Bán hoặc cho thuê xưởng trong KCN VSIP 1 huyện Thuận An Bình Dương diện tích 9.500m2
  • Bán hoặc cho thuê xưởng trong KCN VSIP 1 huyện Thuận An Bình Dương diện tích 9.500m2
  • Bán hoặc cho thuê xưởng trong KCN VSIP 1 huyện Thuận An Bình Dương diện tích 9.500m2
  • Bán hoặc cho thuê xưởng trong KCN VSIP 1 huyện Thuận An Bình Dương diện tích 9.500m2