• Bán nhà xưởng 668m2 ở Tân Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình Dương, 5.6 tỷ
  • Bán nhà xưởng 668m2 ở Tân Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình Dương, 5.6 tỷ