• Bán nhà xưởng đẹp khuôn viên 87.400m2 gần KCN Bàu Bàng, Bình Dương
  • Bán nhà xưởng đẹp khuôn viên 87.400m2 gần KCN Bàu Bàng, Bình Dương
  • Bán nhà xưởng đẹp khuôn viên 87.400m2 gần KCN Bàu Bàng, Bình Dương
  • Bán nhà xưởng đẹp khuôn viên 87.400m2 gần KCN Bàu Bàng, Bình Dương
  • Bán nhà xưởng đẹp khuôn viên 87.400m2 gần KCN Bàu Bàng, Bình Dương