• Bán nhà xưởng khuôn viên 13.000m2 trong KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, BD
  • Bán nhà xưởng khuôn viên 13.000m2 trong KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, BD
  • Bán nhà xưởng khuôn viên 13.000m2 trong KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, BD
  • Bán nhà xưởng khuôn viên 13.000m2 trong KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, BD