• Bán nhà xưởng khuôn viên 2.877m2 ở An Tây, Bến Cát, BD, giá 38 tỷ
  • Bán nhà xưởng khuôn viên 2.877m2 ở An Tây, Bến Cát, BD, giá 38 tỷ
  • Bán nhà xưởng khuôn viên 2.877m2 ở An Tây, Bến Cát, BD, giá 38 tỷ