• Bán nhà xưởng khuôn viên 20.000m2 trong KCN VSIP 2 Tân Uyên Bình Dương
  • Bán nhà xưởng khuôn viên 20.000m2 trong KCN VSIP 2 Tân Uyên Bình Dương
  • Bán nhà xưởng khuôn viên 20.000m2 trong KCN VSIP 2 Tân Uyên Bình Dương
  • Bán nhà xưởng khuôn viên 20.000m2 trong KCN VSIP 2 Tân Uyên Bình Dương