• Bán nhà xưởng khuôn viên 42.128m2 tại xã Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán nhà xưởng khuôn viên 42.128m2 tại xã Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán nhà xưởng khuôn viên 42.128m2 tại xã Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán nhà xưởng khuôn viên 42.128m2 tại xã Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương