• Bán nhà xưởng sản xuất trong KCN Nam Tân Uyên Bình Dương, 20.000m2
  • Bán nhà xưởng sản xuất trong KCN Nam Tân Uyên Bình Dương, 20.000m2
  • Bán nhà xưởng sản xuất trong KCN Nam Tân Uyên Bình Dương, 20.000m2