• Bán xưởng 12.000m2 trong KCN VSIP 2 mở rộng xã Vĩnh Tân Tân Uyên, BD thuật đầy đủ, giao thông thuận tiện
  • Bán xưởng 12.000m2 trong KCN VSIP 2 mở rộng xã Vĩnh Tân Tân Uyên, BD
  • Bán xưởng 12.000m2 trong KCN VSIP 2 mở rộng xã Vĩnh Tân Tân Uyên, BD
  • Bán xưởng 12.000m2 trong KCN VSIP 2 mở rộng xã Vĩnh Tân Tân Uyên, BD