• Bán xưởng 40.000m2 trong KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Bán xưởng 40.000m2 trong KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Bán xưởng 40.000m2 trong KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Bán xưởng 40.000m2 trong KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Cho thuê nhà xưởng trong KCN Nhơn Trạch Đồng Nai, diện tích 29.000m2