• Bán xưởng đường 676 vào Bắc Sơn huyện Trảng Bom khuôn viên 5.000m2
  • Bán xưởng đường 676 vào Bắc Sơn huyện Trảng Bom khuôn viên 5.000m2
  • Bán xưởng đường 676 vào Bắc Sơn huyện Trảng Bom khuôn viên 5.000m2
  • Bán xưởng đường 676 vào Bắc Sơn huyện Trảng Bom khuôn viên 5.000m2