• Bán xưởng khuôn viên 10.000m2 KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Bán xưởng khuôn viên 10.000m2 KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Bán xưởng khuôn viên 10.000m2 KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai