• Bán xưởng khuôn viên 11.000m2 trong KCN Giang Điền Trảng Bom, Đồng Nai
  • Bán xưởng khuôn viên 11.000m2 trong KCN Giang Điền Trảng Bom, Đồng Nai
  • Bán xưởng khuôn viên 11.000m2 trong KCN Giang Điền Trảng Bom, Đồng Nai
  • Bán xưởng khuôn viên 11.000m2 trong KCN Giang Điền Trảng Bom, Đồng Nai