• Bán xưởng khuôn viên 2.100m2 nằm ở Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên, BD, 22 tỷ
  • Bán xưởng khuôn viên 2.100m2 nằm ở Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên, BD, 22 tỷ
  • Bán xưởng khuôn viên 2.100m2 nằm ở Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên, BD, 22 tỷ